PSAROU
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2022-23
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ 2022-23
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ↓
F.I.F.A.
Α' ΚΑΤ.ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Α' ΚΑΤ.ΒΟΗΘΟΙ
Β' ΚΑΤ.ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Β' ΚΑΤ.ΒΟΗΘΟΙ
Γ' ΚΑΤ.ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Γ' ΚΑΤ.ΒΟΗΘΟΙ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
DEVELOPMENT
K4
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ↓
SUPER LEAGUE
FOOTBALL LEAGUE
Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΚΠ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΟ
ΜH ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ Σ.Δ.Π.Θ.
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
LINKS
DOWNLOAD
Εμφάνιση άρθρου Πίσω

Νέα Σχολή Διαιτησίας περιόδου 2023-24. Αιτήσεις υποψηφίων μέχρι 21 Νοε 2023. Έναρξη ΤΡΙΤΗ 21 Νοε 2023 και ώρα 20:30
ημερομηνία: 13/11/2023

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Μακεδονίας (ΕΔ/ΕΠΣΜ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης (ΣΔΠΘ), θα λειτουργήσει Σχολή Διαιτησίας για την ανάδειξη νέων διαιτητών.

Δικαίωμα να καταθέσουν τη σχετική αίτηση έχουν όσοι γεννήθηκαν από το έτος 2007 (16 ετών) μέχρι το έτος 1988 (35 χρόνων) και είναι απόφοιτοι, τουλάχιστον, τρίτης τάξης γυμνασίου ή άλλης ισότιμης κρατικής σχολής.

Υπεύθυνος της σχολής ορίστηκε ο κ. Xαράλαμπος Κωστούδης, γεν. γραμματέας του ΣΔΠΘ, πρόεδρος της ΕΔ/ΕΠΣΜ και υπεύθυνος εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτής διαιτησίας. Συνεργάτες του ο αντιπρόεδρος του ΣΔΠΘ και μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας κ. Χαράλαμπος Νικολαΐδης και ο έφορος σχολών του ΣΔΠΘ, κ. Περίανδρος Πετρόπουλος.

Όσοι ενδιαφέρονται (γυναίκες και άντρες υποψήφιοι διαιτητές) να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Σχολής Διαιτησίας θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση, συνοδευόμενη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από τα παρακάτω δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση είτε από την ιστοσελίδα της ΕΠΣΜ (www.epsm.gr) ή του ΣΔΠΘ www.referee.gr και να την καταθέσουν, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε στα γραφεία της ΕΠΣΜ, είτε στα γραφεία του ΣΔΠΘ (Πολυτεχνείου 17 β είσοδος ώρες 11.00 -14.00 και 18.30 - 21.00).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. ΄Εντυπο πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή από το gov.gr. Σε περίπτωση ανηλίκου υποψηφίου, το ανωτέρω έντυπο υποβάλει και ο ασκών τη γονική μέριμνα

2. Πιστοποιητικό γέννησης προσφάτου έκδοσης (δύναται να εκδοθεί και από το gov.gr),

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου προσφάτου έκδοσης (μπορεί να εκδοθεί και από το gov.gr ή να ζητηθεί από τα Δικαστήρια ή από ΚΕΠ, με την επισήμανση ότι είναι για την διαιτησία ποδοσφαίρου),

5. Αντίγραφο ή βεβαίωση σπουδών (τουλάχιστον γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής),

6. Ιατρικές γνωματεύσεις από καρδιολόγο και οφθαλμίατρο, προσφάτου εκδόσεως (από δημόσια Νοσοκομεία ή ιδιωτικά ιατρεία). Επισημαίνεται ότι οι ιατρικές εξετάσεις μπορούν να δοθούν στους υπεύθυνους της σχολής μέχρι της λήξη της.

7. Το ποσό των είκοσι (20,00 euro)

Για τους αλλοδαπούς απαιτούνται επιπρόσθετα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. κατάθεση άδειας παραμονής ή βεβαίωση κατάθεσης έκδοσης/ανανέωσης άδειας παραμονής, επικυρωμένη για τη γνησιότητάς της από ΚΕΠ και

β. φωτοτυπία διαβατηρίου της χώρας προέλευσής τους, επικυρωμένο από δικηγόρο για τη γνησιότητά του.


Η τελική επιλογή των μαθητών - υποψηφίων διαιτητών αυτής της νέας σχολής διαιτησίας θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προσωπική συνέντευξη με τα μέλη της ΕΔ/ΕΠΣΜ

Η σχολή αναμένεται να ξεκινήσει τη Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20.30, στην αίθουσα διδασκαλίας του ΣΔΠΘ (Πολυτεχνείου 17 β είσοδος, 3ος όροφος) και τα μαθήματα της θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, στον ίδιο χώρο, με ώρα έναρξης 8:30 μ.μ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν μήνυμα στις διευθύνσεις info@epsm.gr ή kitsou@epsm.gr ή στο info@referee.gr
DOWNLOAD:

Αίτηση.

Δήλωση προσωπικών δεδομένων.

© mascot network hellas