Η χρήση του αριθμού αποτρέπει την αλόγιστη αποστολή μηνυμάτων (spam).